Ugradite mapu na sajt / Встраивание карты на сайт


API za postaviti mape na web stranici !!!

Sada možete raditi sa našim mapama na vasem saitu, kao punopravna aplikacija JavaScript. Postaviti mapu na sait sada je lakše a rad - čak i brži i praktičniji.

Nakon dobijanog kôda koji ste dobili od nas na svojoj stranici, dobijate karticu na kojoj ce vaš klijent lako i bez napora pronaći vasu firmu, hotel, restoran, prodavnicu, itd

Da biste dobili kod kontaktirajte nas na mail info@4geo.me

Usluga je potpuno besplatno !!!

API для встраивания карты на сайт!!!

Теперь вы можете работать с нашей картой на своём сайте как с   полноценным javascript приложением. Встроить карту на сайт стало ещё проще, а работать - ещё быстрее и удобнее.

Вставив предоставленный нами код к себе на страницу, вы получаете карту, по которой Ваш клиент легко и без особых усилий найдет Вашу фирму, отель, ресторан, магазин и так далее.

Для получения кода для вставки пишите нам на почту info@4geo.me

Сервис абсолютно бесплатный!!!

Vini pu, vrtić, privatna predškolska ustanova Vini pu, vrtić, privatna predškolska ustanova grad. Budva, ul. Bjelaštica, bb92
Elit čaj, Элит чай, чайный магазин Elit čaj, Элит чай, чайный магазин grad. Budva, ul. Novi Bulevar, Zgrada Modena