Kontakti

ul. Žrtava Fašizma, 13
grad. Budva
Hippocampus, hotel Hippocampus, hotel grad. Kotor, Stari grad, 489
R.I.C., rent-a-car R.I.C., rent-a-car grad. Budva, ul. Novi Bulevar, Zgrada Modena