3D Montenegro, Izrada virtuelne ture 3D Montenegro, Izrada virtuelne ture grad. Budva, ul. Žrtava Fašizma, 13
Vini pu, vrtić, privatna predškolska ustanova Vini pu, vrtić, privatna predškolska ustanova grad. Budva, ul. Bjelaštica, bb92