Engleski jezik

Profesor stranog jezika podučava djecu od 3 i više godina osnovama engleskog jezika, dva puta sedmično.

Hippocampus, hotel Hippocampus, hotel grad. Kotor, Stari grad, 489