Engleski jezik

Profesor stranog jezika podučava djecu od 3 i više godina osnovama engleskog jezika, dva puta sedmično.

Platinum, Rent a car Platinum, Rent a car n. Dobrota, ul. Dobrota, 210