Gimnastika

Članovi Gimnastičkog kluba „Budva” posjećuju jednom sedmično vrtić Vini Pu i rade gimnastiku sa polaznicima vrtića.

Vezbe ravnoteze, kordinacije pokreta, akomodacije oko, vezbe zgrevanja,,,sve to radimo svakog cetvrtka sa Gimnastickim Klubom BD i sa njihovim trenerima.

R.I.C., rent-a-car R.I.C., rent-a-car grad. Budva, ul. Novi Bulevar, Zgrada Modena
Hippocampus, hotel Hippocampus, hotel grad. Kotor, Stari grad, 489