Gimnastika

Članovi Gimnastičkog kluba „Budva” posjećuju jednom sedmično vrtić Vini Pu i rade gimnastiku sa polaznicima vrtića.

Vezbe ravnoteze, kordinacije pokreta, akomodacije oko, vezbe zgrevanja,,,sve to radimo svakog cetvrtka sa Gimnastickim Klubom BD i sa njihovim trenerima.

Hippocampus, hotel Hippocampus, hotel grad. Kotor, Stari grad, 489
Pavlin, Stomotološka ordinacija Pavlin, Stomotološka ordinacija grad. Bar, ul. Dinastije Balšić, H-20