Muzička radionica

Svakog prvog radnog dana u nedjelji profesorica klavira upriličiće mališanima sat vremena škole harmonike, uključujući rad na instrumentu i osnove solfeđa, najavljuju u Vini Pu.

Pored osnovnog programa edukacije na harmonici, djeca će u ovom vrtiću učiti taktiranje, brojalice i pjevanje pjesmica uz sviranje na instrumentu.

R.I.C., rent-a-car R.I.C., rent-a-car grad. Budva, ul. Novi Bulevar, Zgrada Modena
Hippocampus, hotel Hippocampus, hotel grad. Kotor, Stari grad, 489