POLIGON - saobracaj

Porto, restoran Porto, restoran grad. Budva, ul. Slovenska Obala, bb2
ELIT, frizersko-kozmetički salon ELIT, frizersko-kozmetički salon grad. Bar, ul. Jovana Tomaševića, Zgrada Crnotravac