Komentari o kompaniji Zeta

Dragan Vuksa
napisano 07:25, 6 novembra, 2019

ako dođem živit u titograd, želim igrati za vas.

Dragan Vuksa
napisano 07:29, 6 novembra, 2019

moj najveći rtg je bija 1921, 2009 god, a danas je oko 1650

Dragan Vuksa
napisano 07:30, 6 novembra, 2019

biću bolji