Port Line, Bowling: Адрес

magistrala. Jadranski put, Port Line Bowling
n. Radanovići
Porto, restoran Porto, restoran grad. Budva, ul. Slovenska Obala, bb2