Дополнительные сборы и налоги на заработную плату

В конце 2015 года на основании закона и устава торгово-промышленной палаты было принято решение об уплате дополнительных сборов для владельцев фирм.

С 2016 года вступило в силу решение об ежегодной единоразовой оплате сбора в размере 50 евро на расчетный счет торгово-промышленной палаты до 30 июня 2016 года всем организациям с количеством работников менее пяти.

Организации, в которых работают более пяти человек, оплачивают ежемесячно сбор в размере 0,27% от брутто основы заработной платы.

Рассчетные счета торговой палаты:

- 550-13855-34 Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica

- 510-22572-30 Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica

- 520-939100-43 Hipotekarna banka AD Podgorica

- 535-3096-06 Prva banka Crne Gore AD Podgorica

- 540-4715-65 ERSTE Banka AD Podgorica

 

Na osnovu člana 12 Zakona o Privrednoj komori Crne Gore („Službeni list RCG“, broj 42/98) i člana 18 Statuta Privredne komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/15), Skupština Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 11. decembra 2015. godine, donijela je ODLUKU O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ZA OBRAČUN ČLANSKOG DOPRINOSA ZA PRIVREDNU KOMORU CRNE GORE ZA 2016. GODINU

Članice Privredne komore Crne Gore (privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu djelatnost na teritoriji Crne Gore), dužne su da obračunavaju i plaćaju članski doprinos Privrednoj komori Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,27%. Osnovicu za obračun članskog doprinosa Komori čine bruto zarade zaposlenih. Članski doprinos se obračunava i isplaćuje prilikom svake isplate zarada zaposlenim. Članice Komore koje imaju do 5 zaposlenih, dužne su da plaćaju godišnje članarinu u paušalnom iznosu u visini od 50,00 eura (slovima: pedeset eura). Uplata se vrši odjednom za cijelu godinu, najkasnije do 30. juna 2016. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Комментарии к новости

Другие новости

Офис в Подгорице Офис в Подгорице
Kancelarija u Podgorici otvorena i ceka klijente na adresi ul.Novaka Miloševa br.37. Sva pitaja možete postaviti na broj 069130150 ili na mejl: dominanta.pg@gmail.com.
Постоянный агент в Баре
Постоянный агент в Баре
Постоянный агент в Баре
Od sad imamo agenta u Baru! Registracija preduzeća, boravak stranca, vodjenje knjiga, završni obracun, dobrovolna likvidacija, stečaj i druge knjigovodstvene poslove od sada i u Baru. Za dodatnu informaciju pozovite na broj 069130150, ili kontaktirajte preko mejla: dominanta.bar@gmail.com ili skypa Dominanta Crna Gora
Офис в Подгорице
Офис в Подгорице
Офис в Подгорице
16 februara u 9.00 će biti otvorena nova kancelarija u Podgorici. Radno vrijeme od 8.00 do 13.00 časova (ponedeljak - petak).

Dodatnu informaciju možete dobiti na

tel. 069130150 (viber, whats up)

email dominanta.pg@gmail.com

skype Dominanta Crna gora

Dobro došli!