Port Line, Bowling: Адрес

ш. Jadranski put, Port Line Bowling
п. Radanovići
Porto, restoran Porto, restoran г. Budva, ул. Slovenska Obala, bb2
Platinum, Rent a car Platinum, Rent a car п. Dobrota, ул. Dobrota, 210